วิธีกรอก ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2563

วิธีกรอกข้อมูล ช้อปดีมีคืน ยื่นลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นให้กรมสรรพากร

1. ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน เป็นรายการลดหย่อนภาษีปี 2563 ให้สิทธิ์ 3 รายการ ใช้ลดหย่อนภาษีรวมกันได้ 30,000 บาท

 • ซื้อสินค้าบริการในระบบ VAT
 • ซื้อหนังสือรูปเล่มและหนังสือในรูปแบบอีบุ๊ค
 • ซื้อสินค้า OTOP

2. วิธีการกรอกข้อมูล คือ ยอดที่ใช้

 • กรณีเป็นสินค้าหรือบริการในระบบ VAT, กรณีซื้อสินค้า OTOP ที่มี VAT สามารถใช้ยอดที่รวม VAT มากรอกได้เลย
 • ส่วนหนังสือ และอีบุ๊คเป็นยอดที่ไม่มี VAT ให้ยึดตามยอดในใบเสร็จรับเงินมากรอกเช่นกัน

3. บางครั้งเราซื้อสินค้า และบริการโดยมีทั้งส่วนที่มี VAT และไม่มี VAT (ที่ไม่ใช่หนังสือ)

 • ใช้ได้เฉพาะยอดสินค้าส่วนที่มี VAT เท่านั้น ดังนั้น ดูในเอกสารหลักฐานดี ๆ กันด้วย

4. หลักฐานที่ต้องเก็บ ได้แก่

 • ใบกำกับภาษี (กรณีเป็นสินค้าบริการหรือ OTOP ที่มี VAT)
 • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีหนังสือ หรือ OTOP ที่ไม่มี VAT)

5. ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สรุปว่าสามารถ “ใช้ลดหย่อนภาษีได้”

 • ต้องเป็นบริการที่เกิดขึ้น และจ่ายเงินในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
  • เช่น บริการเดือนพฤศจิกายน และจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนธันวาคม

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr