เปิดเทอม 2566 คาดเงินสะพัดสูงสุดรอบ 14 ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยถึง การ ประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่าเรียนบุตรในปีนี้เพิ่มขึ้น

โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเปิดเทอมปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 19,507 บาท ส่งผลทำให้เงินสะพัดในช่วงเปิดเทอมปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 57,885 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่สูงสุดในรอบ 14 ปี มูลค่าเงินสะพัดกว่า 50,000 ล้านบาท

จากผลการสำรวจของผู้ปกครอง มองว่า การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ส่งผลต่อการทำความเข้าใจของเด็กเล็ก ทำให้การศึกษามีปัญหา หลักสูตรไม่เปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จำนวนครู/อาจารย์มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ และควรปรับเปลี่ยนหลักสูตร

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com/money/902323/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr